หน้าหลัก เกี่ยวกับสถานีน้ำ มุมมองแผนที่ ถามตอบ ติดต่อ เงื่อนไขการใช้งาน
 
เข้าสู่ระบบ >>
 อีเมล:
   
 รหัสผ่าน:
   
  
หน้าหลัก
ระบบตรวจวัดระดับน้ำเพื่อช่วยการเตือนภัยสึนามิ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ          ระบบตรวจวัดระดับน้ำเพื่อช่วยการเตือนภัยสึนามิ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นระบบจัดการและแสดงผลค่าระดับน้ำจริงของสถานีวัดระดับน้ำดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีศูนย์กลางตั้งอยู่ที่ศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ศบภ.ทร. อาคาร บก.อศ. กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์ข้อมูลระดับน้ำ เพื่อช่วยการเตือนภัยสึนามิ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลระดับน้ำของกรมอุทกศาสตร์ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไปสามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้                ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์แสดงที่ตั้งสถานีวัดระดับน้ำและกราฟแสดงค่าระดับน้ำ ความสูงเป็นเมตรจากศูนย์บรรทัดน้ำ

 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แผนกสมุทรศาสตร์และระดับน้ำ กองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ โทร.๐ ๒๔๗๕ ๗๐๒๓ - ๒๔